Inleiding

Medewerkers van Stichting Elisabeth krijgen mogelijkheden aangeboden om zich verder te ontwikkelen en ontplooien, zowel als persoon, als op de werkvloer. Dit alles vanuit de visie dat leren en ontwikkelen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en het streven om iedereen zolang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Binnen de stichting worden leren en ontwikkelen breed ingezet op diverse gebieden. Zo bieden wij beroepsopleidingen, bedrijfsopleidingen en allerlei bij- en nascholingen. Tevens zorgen wij ervoor dat er verschillende mogelijkheden geboden worden om stagiaires te plaatsen.
Er worden open en in-company opleidingen en trainingen op het gebied van o.a. persoonlijk functioneren, communicatie, management, bedrijfshulpverlening en automatisering gegeven. De open opleidingen en trainingen zijn kort en praktijkgericht. De directe toepasbaarheid voor de eigen functie en/of organisatie staat hierbij voorop.
Ook als er een passende oplossing voor een organisatievraagstuk wordt gezocht, adviseren wij graag over de mogelijkheden. Alle opleidingen/trainingen kunnen we ten aanzien van inhoud, duur en diepgang aanpassen aan de specifieke visie en situatie van de organisatie, afdeling of (individuele) medewerker(s).

Aanbod aan derden

Binnen Stichting Elisabeth is grote kennis en expertise aanwezig op het gebied van scholingen en trainingen. Onze interne trainers kunnen het totale opleidingsaanbod op maat samenstellen en organiseren voor uw organisatie, afdeling of individuele werknemer. Daarnaast kunnen wij u adviseren over het opleidingsaanbod van een groot aantal kwalitatief hoogstaande externe opleidingsbureaus.

Deel van het opleidingsaanbod

  • Til- en transfertraining voor diverse doelgroepen
  • Cursus methodisch werken en zorgleefplan
  • Basiscursus schoonmaaktechnieken
  • Basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Automatiseringscursussen
  • Basic Life Support en AED
  • Training ontwikkelgesprekken
  • Cursus omgaan met agressie

Contact

Voor meer informatie over opleidingen/trainingen of voor het aanvragen van een offerte, kunt u contact opnemen met de afdeling HR.

(076) 527 61 00

E-mail: opleidingen@elisabethbreda.n

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle