• Revalidatie

Revalidatie

Op de revalidatieafdeling van Stichting Elisabeth worden hoofdzakelijk cliënten opgenomen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog niet naar huis kunnen, omdat verdere verpleging en revalidatie nodig is. Uw herstel, dat in het ziekenhuis gestart is, wordt op deze afdeling voortgezet. Daarnaast wordt gekeken naar de hulp, die u nodig hebt wanneer u ons weer verlaat. Het gaat dan over mogelijke hulp van familie en relaties, van Zorg Thuis of deelname aan dagbehandeling. Uw verblijf op de afdeling revalidatie is altijd tijdelijk van aard.

Folders Geriatrische Revalidatiezorg

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden van revalidatie, bekijk dan de algemene folder Revalidatie en de prakische folder Revalideren. Tevens kunt u terecht bij het Cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

 

Behandeling

De behandeling op de revalidatieafdeling is gericht op het zelfstandig functioneren. Om dat samen met u te realiseren, staat er een team klaar van verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde/revalidatie, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en geestelijk verzorgers.

Paramedische diensten

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Diëtetiek
  • Logopedie
  • GZ-psychologie

Klik hier voor meer informatie over deze diensten.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 527 62 27
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nlOnze zorg is
HKZ gecertificeerd