• Afasiecentrum

    Ondersteunt mensen met afasie om weer zo zelfstandig mogelijk en weer zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Afasiecentrum Breda

Sinds juli 2013 is er in Breda een Afasiecentrum gevestigd. Alle afasiecentra in Nederland werken onder toezicht van de AVN (Afasie Vereniging Nederland) met als uitgangspunt dezelfde visie en werkwijze.

Het Afasiecentrum Breda ondersteunt mensen met afasie om weer zo zelfstandig mogelijk en weer zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij.

In het Afasiecentrum werken professionals gespecialiseerd op het gebied van afasie, onder supervisie van een afasietherapeut. Het Afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven en is bedoeld voor mensen in de chronische fase.

Aanbod

In het Afasiecentrum kunt u terecht voor:

  • Gespecialiseerde zorg: er zijn gespreks-/communicatiegroepen; lees-schrijfgroepen, computer-Ipadgroepen, en er is muziektherapie
  • Voor alle hulpvragen op het gebied van afasie
  • Steunpunt voor mantelzorgers en hulpverleners
  • Lotgenotencontact

Men kan onder professionele begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Men leert beter omgaan met de stoornissen, beperkingen en handicaps t.g.v. van de afasie. Er wordt in groepen gewerkt, maar u formuleert uw individuele leerdoel(en). Zo kunt u, geïnspireerd door lotgenoten, uw eigen mogelijkheden ontdekken en benutten.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle