Fysiotherapie

De fysiotherapeut bepaalt in samenspraak met u het behandelplan. Dit plan wordt opgesteld op basis van o.a. uw lichamelijke conditie en wat u allemaal nog kunt. De behandeling is dus afgestemd op uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Meer informatie leest u in de folder.

Ergotherapie

De ergotherapeut adviseert en biedt hulp wanneer activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren niet meer (volledig) lukken. Denk hierbij aan aankleden, opstaan, eten, boodschappen doen, fietsen, autorijden, telefoneren, schrijven, huishoudelijk werk of hobby’s. Op basis van uw mogelijkheden en eigen inbreng maakt de ergotherapeut een programma op maat. Met het doel om de meest voorkomende dagelijkse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier te leren. Meer informatie leest u in de folder.

GZ-psychologie

De GZ-psychologen van Stichting Elisabeth werken vooral met ouderen met psychische klachten. U kunt bij een van onze GZ-psychologen terecht wanneer u last heeft van:

• somberheid
• angstklachten
• problemen met rouwverwerking
• psychische problemen na een schokkende gebeurtenis
• moeite met het verlies van zelfstandigheid of lichamelijke achteruitgang
• eenzaamheid
• relatieproblemen
• geheugenproblemen
• problemen met ouder worden

Meer informatie leest u in de folder.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 (076) 527 61 00

Diëtetiek

De diëtist bekijkt samen met u wat uw eet- en beweeggewoontes zijn. Ook wordt uw BMI (body mass index) vastgesteld, waaraan u kunt zien of u een gezond gewicht heeft. De diëtist informeert u over de juiste voeding in uw specifieke situatie en ondersteunt u om eventueel andere gewoontes te gaan aanleren. Samen met u stellen we een plan van aanpak op waarmee u zelf verder kunt. Meer informatie leest u in de folder.

Logopedie

De logopedist biedt hulp bij problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, eten of drinken (slikken), ademhaling en stem. Dit kan in de vorm van behandeling zijn, maar de logopedist kan ook een adviserende en/of begeleidende rol hebben. Er wordt altijd in samenspraak met u een persoonlijk plan opgesteld. Meer informatie leest u in de folder.

Muziektherapie

De muziektherapeut werkt nauw samen met de andere behandelaren op de afdeling waar u verblijft. Afgestemd op uw mogelijkheden, muziekherinneringen en beperkingen wordt een bepaalde vorm van muziek bespelen, luisteren en/of zingen voor u ingezet. Dit kan tijdens individuele contacten of samen met anderen in een groep. Werken aan behoudt van vaardigheden, verbeteren of herstellen is het doel. Meer informatie over muziektherapie leest u in de folder.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle