De gemeente Breda wil mantelzorgers graag ondersteunen en bedanken voor uw inzet. Dit doet ze bijvoorbeeld door de mantelzorgwaardering: een bon naar keuze ter waarde van 75 euro. U kunt deze gebruiken om zelf te gaan winkelen, voor een etentje of avondje uit. Steunpunt informele zorg Breda (StiB) verzorgt deze bonnen namens de gemeente.

Ook voor mij?
Elke mantelzorger in Breda komt in aanmerking voor waardering en ondersteuning. U bent mantelzorger, als u lange tijd onbetaald zorgt voor iemand in uw naaste omgeving. Vaak is dit een partner, familielid of bekende. U komt alleen in aanmerking, als degene voor wie u zorgt, in de Gemeente Breda woont.

Meld u aan
Wilt u de mantelzorgwaardering ontvangen of meer weten over hulp en ondersteuning? Ga naar www.bredawaardeert.nl of bel StiB op 076 – 750 32 00

.Campagnelogo Breda waardeert mantelzorg_rgb

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle