In gesprek met de koning over de wijkzuster

 

Wat een verrassing! Leden van de coöperatie Wijkzuster Brabant, waar Elisabeth deel van uit maakt,  ontvingen afgelopen woensdag in Woonzorgcentrum de Fendertshof hoog bezoek. Zijne Majesteit de Koning sprak  met en over de thuiszorg in de regio. Centraal stond het project ‘Wijkzuster terug’, dat thuiszorg meer toegankelijk en bereikbaar maakt.

Concrete vraag
De wijkzuster Brabant voorziet in een grote behoefte. Niet een eventuele zorgindicatie is leidend, maar de concrete vraag. Pas als dat echt nodig is, organiseert de wijkzuster professionele hulp van andere hulpverleners. Zij werkt daarvoor samen met een vast team van zorgverleners van diverse niveaus, waarbij ondersteuning mogelijk is in de gehele keten van wonen, welzijn, zorg en arbeid.

Initiatief van burgers zelf
Het project ‘Wijkzuster terug’ is een initiatief van de burgers zelf, verenigd in de Kruisvereniging Noord-Brabant. Van deze onafhankelijke kruisvereniging zijn zesendertigduizend huishoudens lid, waarmee zij ongeveer honderdduizend personen vertegenwoordigt. Zes jaar geleden begonnen met twee wijkzusters, telt de organisatie inmiddels ruim 60 wijkzusters die in dienst zijn bij diverse zorgaanbieders in Noord-Brabant.

Coöperatie
De wijkzuster werkt vanuit de coöperatie Wijkzuster. Zij is in dienst van één van de coöperatiepartners DAT, Stichting Elisabeth, Surplus, tanteLouise of TWB Thuiszorg met Aandacht. Doel van de coöperatie is de wijkzuster als basisvoorziening in iedere kern en wijk.

Klik hier voor meer informatie over de wijkzuster

 

Fijnaart - 16/03/2016 - Foto: Marcel Otterspeer - Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan De Fendertshof over de Wijkzuster. Informeel samenzijn na afloop met wijkzustercoöperatie.

Bron: BN de Stem

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle