Introductie Het Aanmeldportaal

Het Aanmeldportaal is een intitiatief van Avoord, Elisabeth en Surplus in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis.

Er bestaat een brede groep kwetsbare ouderen die vaak wordt opgenomen in het ziekenhuis, terwijl dit medisch gezien niet noodzakelijk is. Deze ouderen kunnen om diverse redenen niet altijd in hun thuissituatie blijven. Soms is extra zorg thuis nodig, soms is een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig.

De juiste zorg op de juiste plaats
Avoord, Elisabeth en Surplus (AES) hebben, in samenwerking met huisartsen en Amphia ziekenhuis, een gezamenlijk aanmeldportaal ingesteld, dat bereikbaar is voor huisartsen/huisartsenposten (HAP) en spoedeisende hulp(SEH) artsen. Doel van Het Aanmeldportaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen worden en ervoor te zorgen dat ze direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Eén aanspreekpunt
Op Het Aanmeldportaal is de juiste kennis aanwezig over de mogelijkheden en criteria voor opname of zorg thuis. Artsen hebben zo één aanspreekpunt om de zorg voor een patiënt te regelen. Het Aanmeldportaal is gedurende zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, bereikbaar voor huisartsen en spoedeisend hulp (SEH) artsen.

Logo_HetAanmeldportaal_DEF

Pilot-fase
Het Aanmeldportaal wordt in gebruik genomen in een pilot-fase, tot en met 30 september 2016. In deze fase wordt gekeken of Het Aanmeldportaal een bijdrage levert om sneller de juiste zorg aan de patiënt te bieden. We monitoren de uitkomsten en er wordt bekeken wat verbeterd kan worden in het proces.

Productkaart
Het Aanmeldportaal heeft een productkaart uitgebracht. De voorzijde geeft uitleg over de werkwijze overdag (tijdens kantoortijden) en de achterzijde geeft uitleg over de werkwijze in de avond-, nacht- en weekendsituatie.

Klik hier voor de productkaart

Klik hier voor de beleidsnotitie

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen rondom Het Aanmeldportaal kan er contact opgenomen worden met mw. A. (Angelique) Lamers, Manager cliëntservicebureau van Avoord via E a.lamers@avoord.nl. Voor project gerelateerde vragen met betrekking tot Het Aanmeldportaal kan er contact opgenomen worden met dhr. A. (Armand) Lagrouw, projectleider via a.lagrouw@surpluszorg.nl.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle