• Klantenservice

    Wij begrijpen dat de wereld van de zorg veel vragen kan oproepen. Stichting Elisabeth heeft een klantenservice om al uw vragen te beantwoorden.

Waarvoor kunt u terecht bij de klantenservice?

De medewerkers van de klantenservice kunnen u informeren over de verschillende zorgproducten en diensten van Stichting Elisabeth en zullen uw vragen zorgvuldig beantwoorden. Indien u direct zorg nodig hebt of informatie wenst over de mogelijkheden van wonen, zorg en welzijn waar u in de toekomst eventueel gebruik van gaat maken, nodigen wij u van harte uit contact op te nemen. Dit kan telefonisch of via e-mail, maar u kunt ook op afspraak thuis worden bezocht. Indien u het wenselijk vindt, kan de medewerker van het bureau ook met u afspreken op één van de locaties, zodat u de sfeer kunt proeven van het gebouw en de omgeving.

Aanvragen van een indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, zowel in de thuissituatie, voor dagverzorging en dagbehandeling, als voor een verblijf in een zorginstelling, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bepaalt hoeveel zorg u nodig hebt en voor welke zorg u in aanmerking komt. U dient zelf de aanvraag in bij het CIZ. Desgewenst kan een medewerker van de klantenservice van Stichting Elisabeth u hierbij ondersteunen. Het CIZ geeft een indicatie af op basis van de informatie uit de aanvraag, maar kan ook aanvullende gegevens opvragen bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij het CIZ of downloaden van de website www.ciz.nl

 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de klantenservice van Stichting Elisabeth. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00.

 

Eigen bijdrage zonder verblijf

Als u Zorg Zonder Verblijf (thuiszorg) ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • Het aantal personen binnen uw huishouden (samenstelling van de huishouding)
  • Uw leeftijd
  • Uw inkomen en uw vermogen

Wilt u weten hoeveel u gaat betalen? Op www.hetcak.nl of www.rijksoverheid.nl kunt u hiervan een indicatie krijgen door een eenvoudig rekenprogramma in te vullen. Ook kunt u het gratis informatienummer bellen: 0800–1925 of schrijven naar: Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag.

Bij de klantenservice van Stichting Elisabeth kunt u een folder opvragen over de Eigen Bijdrage Zorg Zonder Verblijf.

Eigen bijdrage met verblijf

Woont of verblijft u (tijdelijk) in een AWBZ-instelling en krijgt u daar zorg? Dan dient u eveneens een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK-BZ. Bij een tijdelijke opname is er sprake van een verlaagde eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van:

  • Het aantal personen binnen uw huishouden (samenstelling van de huishouding)
  • Uw leeftijd
  • Uw inkomen en uw vermogen

Wilt u weten hoeveel u gaat betalen? Op de site www.hetcak.nl kunt u een indicatie van het te betalen bedrag krijgen door een eenvoudig rekenprogramma in te vullen. Ook kunt u het gratis informatienummer bellen: 0800 – 1925 of schrijven naar: Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag.

Bij de klantenservice van Stichting Elisabeth kunt u een folder opvragen over de Eigen Bijdrage Zorg met verblijf.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle