Reactie op artikel over het ontmoetingsplein (BN de Stem, 16 juli 2015)

In het dagblad BN de Stem van 16 juli staat een artikel over de veranderingen bij de Dagbesteding van Stichting Elisabeth. Dagbesteding voor ouderen valt sinds dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, dat is geregeld in de wet WMO. Mede daarom heeft Stichting Elisabeth een nieuw concept uitgewerkt onder de naam ‘ontmoetingsplein’. Het ontmoetingsplein is er voor alle ouderen in en nabij al onze locaties, ook voor de deelnemers aan de Dagbesteding. Het nieuwe concept is nog volop in ontwikkeling en samen met onze deelnemers moeten we nog ervaring opdoen en leren op welke wijze het ontmoetingsplein voor iedereen een prettige omgeving wordt.

De veranderingen binnen de Dagbesteding waren mede aanleiding voor een van de mantelzorgers om contact tezoeken met BN/de Stem. In het artikel worden enkele ervaringen weergegeven van deelnemers aan het ontmoetingsplein op de locatie Elisabeth-Centrum. Dat geeft aan dat het wennen en zoeken is om met minder geld een fijne besteding van de dag te organiseren.

Zoals Jan Verbaal in het artikel ook aangeeft zijn de lagere subsidies natuurlijk een belangrijk punt voor de wijze waarop Stichting Elisabeth de activiteiten kan organiseren. Wij waren en zijn daarom nog steeds in overleg met de gemeente Breda om te bezien of er mogelijkheden zijn om te komen tot verruiming van de indicatiestelling en daarmee verruiming van de budgetten.

Het is jammer dat in het artikel niet naar voren komt dat veel bezoekers aan onze ontmoetingspleinen tevreden zijn over deze nieuwe vorm van de dagactiviteiten.

 

Peter Smittenaar,

voorzitter raad van bestuur

 

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle