Elisabeth niet tot nauwelijks bereikbaar per auto

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse singelloop plaats. Dit betekent dat de binnenstad, en dus Elisabeth, niet tot nauwelijks bereikbaar is per auto tussen ca. 06.00 uur en 18.00.

Advies
We adviseren medewerkers en bezoekers om op de fiets of te voet te komen of de auto buiten de binnenstad te parkeren.

Deeltaxi
Onze ervaring is dat deeltaxi’s ook niet tot nauwelijks het Elisabeth bereiken.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u meer wilt weten, bezoek dan de website van de Bredase Singelloop: www.bredasesingelloop.nl.

singelloop

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle