Veranderingen in de langdurige zorg
Op 1 januari 2015 verandert de organisatie van de langdurige zorg. Ook onze cliënten krijgen met de veranderingen te maken. Er zijn drie belangrijke veranderingen:

1. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning zijn begeleiding en dagbesteding. Ook beschermd wonen is vanaf 2015 een taak van de gemeente.

2. Verpleging en verzorging thuis worden dan geregeld door de zorgverzekeraar.

3. Mensen die de hele dag zorg en toezicht nodig hebben, kunnen terecht in een zorginstelling.

De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

De veranderingen in de langdurige zorg roepen bij cliënten vragen op als: Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website Hoeverandertmijnzorg.nl leg uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg. De website is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd via 0800-0126.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle