Nieuwe eigenaar voor appartementencomplexen De Markhof en De Tweesprong

Stichting Elisabeth is in het bezit van de appartementencomplexen De Markhof in Ulvenhout en verhuurder van De Tweesprong in Oosterhout. Stichting Elisabeth wil zich in de komende jaren primair gaan richten op de zorg. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor de verhuur van vastgoed, zoals De Tweesprong in Oosterhout en De Markhof in Ulvenhout. De afgelopen tijd zijn ze intensief op zoek gegaan naar een oplossing.

Deze oplossing hebben we gevonden in Dutch Estate Rental Group. Vanaf 25 april is Dutch Estate Rental V B.V. de nieuwe eigenaar van de appartementencomplexen De Tweesprong en De Markhof. Dit betekent dat Stichting Elisabeth afstand zal doen van de verhuur van deze de appartementencomplexen. Voor de bewoners verandert er in principe weinig. Zij zullen, als zij hier al gebruik van maakten, zorg en alarmopvolging blijven ontvangen.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle