Sterke zorg voor kwetsbare ouderen – ketenpartners slaan brug tussen ziekenhuiszorg en structurele nazorg

Het Amphia ziekenhuis, Revant, medisch specialistisch revalidatiecentrum, en zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hebben op 11 maart 2015 een intentieovereenkomst getekend. De vijf organisaties spreken hiermee af de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. De samenwerking is erop gericht om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. En mocht een ziekenhuisopname toch noodzakelijk zijn, is de samenwerking er vervolgens op gericht om ouderen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een voor hen geschikte plek.

Het aantal kwetsbare ouderen neemt in Nederland sterk toe. Deze doelgroep heeft vaak, naast meerdere medische problemen ook geriatrische problemen. In de praktijk blijkt dat zij in geval van spoed vaak onnodig naar het ziekenhuis worden verwezen, ook als er geen indicatie is voor een ziekenhuis opname. Vaak blijkt ook dat na een ziekenhuisopname de overgang naar huis tot problemen kan leiden. Lang niet altijd is dan duidelijk welke nazorg het beste aansluit. Om de coƶrdinatie op dit proces te verbeteren, maken ketenpartners in Breda en om streken, nu nog betere afspraken over de onderlinge samenwerking.

Onnodige ziekenhuisopnames voorkomen
De veranderingen in de zorg zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Waar nodig worden ondersteuning en zorg thuis of dicht bij huis geleverd. Slechts ouderen met een grote zorgbehoefte komen in aanmerking voor een opname in een passende zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Het zijn deze zorginstellingen die nu willen voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen worden of blijven. Een ziekenhuisopname is immers een risicovolle gebeurtenis voor kwetsbare ouderen. In sommige situaties is zorg aan huis dan echter niet altijd voldoende. In deze gevallen is een overbruggingsaanbod een oplossing, totdat duidelijk is welke zorgvoorziening het best passend is.

Het Amphia ziekenhuis, Revant, medisch specialistisch revalidatiecentrum en de ouderenzorgorganisaties Avoord, Elisabeth en Surplus hebben daarom de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk een overbruggingsaanbod realiseren, specifiek voor deze doelgroep. Voor de uitwerking wordt uitdrukkelijk ook de samenwerking gezocht met de huisartsen.

Ketenafspraken
Het slagen van het project staat of valt met de samenwerking tussen de verschillende partijen. De samenwerking richt zich op het maken van ketenafspraken, met als doel om (kwetsbare) ouderen de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plaats te bieden. Als het kan thuis en als het moet door (tijdelijke) opname in de juiste en door hen gewenste zorgvoorziening. De samenwerkende partners wisselen hiertoe expertise uit en beoordelen met inzet van verschillende disciplines welke vorm van zorg mogelijk is en het beste past. In dit keuzeproces zijn de wensen van de patiƫnt uiteraard leidend.

Van links naar rechts op de foto: de heren Suttorp (Amphia), Den Hartog (Avoord), Maranus (Surplus), Mante (Revant) en Verbaal (Elisabeth)

Ondertekening transmurale samenwerking, 11.03.2015

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle