Stichting Elisabeth niet meer vermeld op lijst IGZ

Goed nieuws! Elisabeth zal niet meer worden gepubliceerd in de geactualiseerde lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met daarin 150 zorginstellingen waarop IGZ intensief toezicht heeft gehouden. In oktober 2016 wordt er op verzoek van de Tweede Kamer opnieuw een lijst gepubliceerd met de peildatum 16 september 2016.

Op dinsdag 5 juli jl. verscheen er al een lijst van IGZ openbaar gemaakt waar Stichting Elisabeth wel werd vermeld, omdat IGZ op 20 januari 2015 op eigen verzoek een bezoek heeft afgelegd aan de locatie Vuchterhage voor het verkrijgen van de toestemming voor het verlenen van zorg in het kader van de wet BOPZ. Het bezoek is toen positief verlopen en de IGZ verleende Stichting Elisabeth dan ook toestemming om cliƫnten met een BOPZ-indicatie op te nemen.

Na de verschijning van de lijst hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Elisabeth en de IGZ en is er ook officieel bezwaar gemaakt tegen de vermelding. De inspectie heeft naar aanleiding van bestuursgesprekken en bezoeken besloten om de lijst te actualiseren. Elisabeth blijft in categorie 4 staan, wat betekent dat IGZ geen aanleiding ziet om toezicht te houden. Besloten is om alle organisatie die in categorie 4 staan niet meer op de lijst te plaatsen. Dit betekent dat Elisabeth niet meer voorkomt op de geactualiseerde lijst die in oktober wordt gepubliceerd.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle