Reactie n.a.v. artikel in BN de Stem

Dinsdagochtend (28 juli) is er in dagblad BN de Stem een artikel verschenen over een mogelijke sluiting van Overakker. Wij begrijpen dat deze advertentie onrust en vragen met zich mee brengt.

Zoals tijdens diverse bijeenkomsten verteld aan bewoners, medewerkers en vrijwilligers wordt thans onderzocht wat de toekomst van Overakker zal worden. De reden is dat Overakker als verzorgingshuis niet kan blijven bestaan.

Het nieuwe beleid van de overheid is er op gericht dat mensen langer thuis blijven wonen en daar ook verzorgd worden. Daardoor zullen er in Breda de komende jaren honderden verzorgingshuisplaatsen moeten verdwijnen. Een gevolg daarvan is dreigende leegstand, waardoor de toekomst van woonzorginstellingen onzeker wordt en hiervoor een oplossing gezocht moet worden.

Voor Overakker worden meerdere mogelijkheden onderzocht. Zo is bekeken of er een nieuwe formule kan worden toegepast “het scheiden van wonen en zorg” maar ook de verkoop van Overakker behoort tot de mogelijkheden. Definitieve besluiten zijn hierover nog niet genomen.

In het onderzoek wat nu gaande is onderzoeken wij ook op welke wijze de activiteiten die wij voor de wijk bieden in de toekomst kunnen worden voortgezet.

Ongeacht de toekomst van Overakker zal de zorg in de aanleunwoningen en in de wijk door Elisabeth Zorg Thuis gewoon worden voortgezet.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle