Samenwerking geriatrische revalidatiezorg

Avoord, Elisabeth en Surplus bundelen krachten

Zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus willen gaan samenwerken in een nieuw op te richten coöperatie voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). GRZ is kortdurende revalidatiezorg voor mensen die kwetsbaar zijn, meerdere aandoeningen hebben en die laag belastbaar zijn. Meestal zijn dit ouderen. Door de krachten te bundelen kan de geriatrische revalidatiezorg verder aan kwaliteit winnen en dichtbij de familie en mantelzorgers van de revalidant geboden blijven worden, De plannen hiervoor zijn inmiddels goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor zijn Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus weer een stapje dichter bij realisatie van dit voor Nederland unieke initiatief.

Aanleiding
Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hebben op dit moment ieder een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg. Naast klinische GRZ, bieden zij ook poliklische revalidatiezorg. Door de vergrijzing is er een toename van het aantal kwetsbare mensen die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Daarnaast verandert de financiering van de zorg. Daarom willen de drie organisatie hun GRZ anders organiseren. Door bundeling van de GRZ-afdelingen hebben de organisaties daar meer slagkracht voor en kan ook  de expertise verder vergroot worden. De plannen hiervoor zijn voorgelegd aan interne en externe  belanghebbenden die  positief hebben gereageerd op dit initiatief. Ook de NZa heeft vorige week formeel goedkeuring gegeven. Daar zijn we blij mee!

Voordelen van samenwerking
De bedoeling is om de GRZ vanuit één nieuwe gezamenlijke organisatie aan te bieden, maar wel op verschillende locaties in Etten-Leur, Breda en Zevenbergen. De insteek is de familie en mantelzorgers van de revalidant een meer prominente rol te geven in het revalidatietraject. Ook zal de poliklinische revalidatiezorg verder versterkt worden. De nieuwe organisatie zal daarnaast een belangrijke spil zijn in het realiseren van een regionale keten op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. Te denken valt aan het verder uitbreiden van de samenwerking met ziekenhuizen, revalidatiecentrum, huisartsen, thuiszorg en gemeenten. Uiteindelijk dient alles natuurlijk maar één doel: een kwalitatief hoogwaardig en op maat gesneden revalidatietraject voor de revalidant zodat deze weer zo zelfstandig mogelijk thuis kan functioneren.

Het vervolg
Nu de NZa goedkeuring heeft verleend, is de realisatie van de nieuwe organisatie voor GRZ weer een stapje dichterbij gekomen. Eén van de volgende stappen is toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die  toetst of er door de samenwerking voor de klanten in de regio nog voldoende keuzemogelijkheid blijft op het vlak van GRZ..

Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hopen de nieuwe GRZ-organisatie, na het doorlopen van verdere formele procedures, medio 2016 daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle