Veel stagemogelijkheden

Stichting Elisabeth is een erkend opleidingsbedrijf voor diverse (beroeps)opleidingen op het gebied van o.a. verpleging, verzorging, facilitaire dienstverlening en techniek. Jaarlijks worden er binnen onze organisatie vele stagemogelijkheden geboden. Dit betreft zowel oriënterende stages, beroepsopleidende stages alsmede afstudeerstages.

Op diverse werkeenheden binnen Stichting Elisabeth vinden regelmatig verschillende projecten plaats. Wij hebben daardoor ook regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor HBO-studenten die bijvoorbeeld een opleiding volgen op Avans Hogeschool of NHTV.

Stage-vergoeding

In de cao VVT is bepaald dat de werkgever met instemming van de ondernemingsraad een regeling treft inzake een stage voor stagiaires.

Stichting Elisabeth heeft hiervoor de volgende regeling getroffen:
“Aan alle bovengenoemde stagiaires van Stichting Elisabeth wordt een stagevergoeding toegekend conform de cao VVT, mits de stageperiode langer dan 8 weken duurt. De stagiaires die korter dan 8 weken stage lopen krijgen géén vergoeding. Bij een stage die langer dan 8 weken duurt krijgt men een vergoeding over de hele stageperiode naar rato van de stageperiode.”

BOL-variant

Zit je als student in een Beroeps Opleidende Leerweg, de zogenaamde BOL-variant, dan biedt Stichting Elisabeth mogelijkheden om stage te lopen op één van de locaties. Het betreft dan MBO-opleidingen van niveau 2 t/m 4 en HBO-opleidingen niveau 5.
Het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming (RBB) organiseert voor de studenten een stageplaats. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding volgens afspraken in de cao.

Op www.vitaliscollege.nl vind je meer informatie over BOL-opleidingen.

Je kunt ook direct contact opnemen met met social control:

E-mail: opleidingen@elisabethbreda.nl

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle