Stichting Elisabeth onterecht op lijst IGZ

Dinsdag 5 juli 2016 jl. is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een lijst gepubliceerd van 150 zorginstellingen waarop de IGZ intensief toezicht heeft gehouden de afgelopen anderhalf jaar.

Er is verwarring ontstaan omtrent de vermelding van ‘Stichting Elisabeth’ in de vorige week gepubliceerde lijst van de IGZ. Inmiddels is er contact geweest tussen IGZ en Stichting Elisabeth en is bevestigd dat het ook onze organisatie betreft. Echter de reden dat Elisabeth op de lijst vermeld staat, is omdat IGZ op 20 januari 2015 op verzoek van Stichting Elisabeth een bezoek heeft afgelegd aan de locatie Vuchterhage voor het verkrijgen van de toestemming voor het verlenen van zorg in het kader van de wet BOPZ. Het bezoek is positief verlopen en de IGZ verleende Stichting Elisabeth toestemming om cliënten met een BOPZ-indicatie op te nemen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ilona Kapitein (adviseur communicatie) via 076-5276221.

 

Hoewel de vermelding in de lijst met cijfer 4 betekent dat er voor de IGZ geen aanleiding is om toezicht te houden, is Elisabeth niet gelukkig met de vermelding omdat dit naar het oordeel van Stichting Elisabeth onterecht is. De IGZ heeft aangegeven dat de lijst onder tijdsdruk tot stand is gekomen en dat hierdoor ook instellingen die op eigen verzoek een bezoek hebben gehad in de lijst zijn opgenomen. De publicatie van Stichting Elisabeth zorgt voor onrust bij onze medewerkers, cliënten en mantelzorgers en voor ongewenste en onterechte negatieve publiciteit voor stichting Elisabeth. De IGZ heeft bevestigd dat dit ongelukkig is en dat het niet had mogen gebeuren. Er vindt momenteel een inventarisatie van alle reacties plaats. Elisabeth zal haar standpunt eveneens formeel aan IGZ kenbaar maken met daarbij opnieuw het verzoek om van de lijst te worden gehaald.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle