ANBI 

Stichting Elisabeth is een zorginstelling met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • naam van de instelling: Stichting Elisabeth
  • RSIN/fiscaal nummer: 2885918
  • contactgegevens: zie rechts
  • doelstelling van de ANBI: klik hier
  • beleidsplan: klik hier
  • functie en namen van de bestuurders: klik hier
  • beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: klik hier

Contactgegevens

Stichting Elisabeth
Postbus 90103
4800 RA Breda

(076) 527 61 00

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle