Raad van bestuur

drs. J.W.A. (Jan) Verbaal MBA, raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de raad van bestuur, geeft adviezen en verleent goedkeuring aan onder andere de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen. De raad bestaat uit vier leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van toezicht zijn:

  • de heer C.M.G. Raaijmakers (voorzitter)
  • mevrouw A.J.H.W. Coppelmans
  • mevrouw J.M. Perrée
  • mevrouw E.J.M.A. Smits

Contact

Om in contact te komen met de raad van bestuur of met een van de leden van de raad van toezicht, kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

(076) 527 61 82

E-mail: bestuur@elisabethbreda.nl

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle