Cliëntenraad

Onze cliënten worden op alle locaties van Stichting Elisabeth vertegenwoordigd in een lokaal cliëntenplatform. Ieder cliëntenplatform draagt een kandidaat voor om in de cliëntenraad plaats te nemen. De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de stichting, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten op het gebied van beleidsaspecten. De cliëntenraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen (klik hier voor het vergaderschema 2017).

Klik hier voor de folder over de cliëntenraad.

Klik hier voor de agenda van de cliëntenraadvergadering van 13 december 2017

Klik hier voor informatie uit de cliëntenraadvergaderingen van 2017

Klik hier voor informatie uit de cliëntenraadvergaderingen van 2016

Leden cliëntenraad

Onafhankelijk Voorzitter: De heer F. Vermeulen

Vicevoorzitter / Lid: De heer N. Snijers

Lid: Mevrouw C. Wytzes

Lid: Mevrouw E. van der Wal

Lid: Mevrouw M. Lucas

Lid: Mevrouw M. Knipscheer

Lid: Mevrouw J. Notten

Lid: Mevrouw R. Brood

Ambtelijk secretaris: Mevrouw M. Gort

Contactgegevens

Indien u nadere informatie wenst of iets onder de aandacht wilt brengen van de cliëntenraad, kunt u op de volgende manieren contact opnemen:

 

Via e-mail: clientenraad@elisabethbreda.nl

 

 

Schriftelijk:

 Stichting Elisabeth

 t.a.v. Cliëntenraad

 Leuvenaarstraat 91

 4811 VJ  Breda

 

Telefonisch via het bestuurssecretariaat van Stichting Elisabeth:

(076) 527 61 82

foto cliëntenraad 290415

Van links naar rechts: mevrouw Van der Wal, mevrouw Knipscheer, de heer Snijers, mevrouw Lucas, mevrouw Wytzes, mevrouw Gort, de heer Vermeulen en mevrouw Notten.

 

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle