• Klachtenbehandeling

    Het is voor Stichting Elisabeth belangrijk dat haar cliënten tevreden zijn. Wij streven er dan ook naar om zo goed mogelijk samen te werken om deze tevredenheid te bewerkstelligen.

Klachtenbehandeling

Klagen heeft vaak een negatieve klank. “De verzorging is goed, dus waarom zou ik over dat ene geval dat mij dwars zit gaan klagen? Dat verstoort de verhoudingen maar”. Onze medewerkers zien uw kritiek juist als een verbetersuggestie waardoor we ons werk nog beter kunnen uitvoeren. Bedenk wel: als niemand klaagt verandert er ook niets. Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Uw mening telt. Uw waardering kunt u uiten op Zorgkaart Nederland

Driestappenplan

Stichting Elisabeth heeft een laagdrempelige, dichtbij de cliënt georganiseerde klachtenbehandeling. Deze is verwerkt in een driestappenplan.

Stap 1 Eerst zelf proberen

Natuurlijk probeert u eerst zelf de klacht op te lossen met de betrokkene(n). Lukt dat niet dan staat ook een ander teamlid waar u vertrouwen in heeft, de direct leidinggevende of de bestuurder, open voor uw klacht of verbetersuggesties. Een goed en open gesprek kan vaak al veel oplossen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Stap 2 Cliëntvertrouwenspersoon

Komt u er met het personeel niet helemaal uit of heeft u gewoon behoefte aan hulp bij het oplossen van uw probleem? Dan kunt u zich wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. Zij biedt een luisterend oor als u uw verhaal kwijt wilt bij iemand van buiten de organisatie. U hoeft in dat geval niet meteen een klacht in te dienen. Zij kan u van advies voorzien en, als u dat wenst, bemiddelen om te komen tot een passende oplossing met de overige betrokkenen. Daarnaast kan zij u informeren over de te volgen procedures richting de klachtencommissie of de geschillencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en heeft geen zitting in de klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon werkt uiteraard strikt vertrouwelijk.

Cliëntvertrouwenspersoon Mevrouw Brigitte Engwegen is bereikbaar via telefoonnummer (06) 53 70 53 22 of het digitale formulier hier.

NB: De cliëntvertrouwenspersoon kan u bij de drie genoemde stappen bijstaan.

Klachtencommissie

Stap 3 Klachtencommissie

Wanneer een klacht niet kan worden opgelost door de cliëntvertrouwenspersoon of als de cliënt geen bemiddeling van de cliëntenvertrouwenspersoon wenst, kan de cliënt ook terecht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie van Stichting Elisabeth is een onafhankelijke commissie, bestaande uit externe personen, die de taak heeft klachten van cliënten neutraal te behandelen.

Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de klachtencommissie. Als u het moeilijk vindt een klacht op te schrijven dan wil de cliëntvertrouwenspersoon u daar graag bij helpen.

Uw brief kunt u sturen naar: Klachtencommissie Stichting Elisabeth Postbus 90103 4800 RA BREDA

Wilt u een klacht uiten namens een cliënt van een Meerzorg/gesloten-afdeling (BOPZ) dan kunt u uw brief richten aan:

Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Breda e.o.

Mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak van de klachtencommissie dan kunt u uw klacht melden bij de geschillencommissie waarbij stichting Elisabeth aangesloten is. Meer informatie vindt u hier.

Reglement klachtencommissie

Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle