Missie & visie

Stichting Elisabeth is een betrouwbare partner voor wonen, welzijn en zorg in Breda en omgeving.

Missiestatement

 ‘Stichting Elisabeth: ruimte voor (een) goed, onafhankelijk en zelfstandig leven’

 

 Onze Missie

Stichting Elisabeth ondersteunt ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie en autonomie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden.
Dit doen we door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Dat betekent voor klanten 1) het handhaven van hun autonomie en ruimte om hun eigen onafhankelijke leven in te vullen en maatschappelijk te blijven participeren.

1) er is gekozen voor de term ‘klant’, waar ook de term ‘cliënt’, ‘revalidant’, ‘gast’, ‘bewoner’ of ‘huurder’ van toepassing is

Onze Visie

Stichting Elisabeth realiseert haar missie door:

 • ouderen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun wens naar autonomie en eigen regie;
 • een levensloopgerichte benadering, waarbij overplaatsingen naar andere vormen van behandeling en zorg zo veel en zo lang mogelijk worden uitgesteld;
 • antwoord te geven op de toenemende complexiteit van de hulpvraag van ouderen;
 • een gids te zijn voor ouderen in hun zoektocht om de juiste zorg op het juiste tijdstip en de juiste plaats te ontvangen;
 • klantgericht te werken en kwaliteit te leveren op de afgesproken tijd;
 • gastvrijheid en gastheerschap leidend te laten zijn in onze klantrelaties;
 • medewerkers 2) de ruimte te geven om te groeien, mede door uitdagend werk te bieden;
 • initiator te zijn van nieuwe ontwikkelingen in de trits wonen, welzijn, zorg en behandeling;
 • onverantwoorde bedrijfsrisico’s uit te sluiten;
 • te sturen op onderlinge multidisciplinaire samenwerking en te streven naar samenwerking met andere zorgaanbieders met het oog op synergie en een complementair aanbod;
 • een resultaatgerichte aanpak, waarbij sprake is van een goede kwaliteit-/prijsverhouding voor de producten en diensten;
 • aandacht en ruimte voor geestelijk welzijn.
2) wanneer de term ‘medewerker’ wordt gehanteerd, wordt hieronder ook de ‘vrijwilliger’ verstaan
Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle