Organisatiestructuur

Stichting Elisabeth beschikt over een transparante organisatiestructuur met korte lijnen van de werkvloer naar het management.

De raad van bestuur (drs. J.W.A. Verbaal MBA) is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de organisatie. Dit vindt plaats onder toeziend oog van de raad van toezicht die uit vier leden bestaat. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur wordt terzijde gestaan door de bestuurssecretaris en het managementteam, dat bestaat uit acht managers, verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging, behandeling en de service- en comforttaken. Raad van bestuur en management worden ondersteund door Financial control, Social control en Kwaliteit & veiligheid. Tevens is de raad van bestuur het aanspreekpunt voor de cliëntenraad (bestaande uit leden, voorgedragen door de cliëntenplatforms van alle locaties) en de ondernemingsraad, die de belangen van het personeel behartigt.

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met de ruim duizend medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van de cliënten van Stichting Elisabeth.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle