Verantwoorde zorg

Stichting Elisabeth biedt in Breda zorg aan circa 850 mensen. Zorg is een breed begrip en kan op verschillende manieren verleend worden. Stichting Elisabeth biedt verblijf met behandeling (verpleeghuiszorg), in beperkte mate verblijf zonder behandeling (verzorgingshuiszorg), revalidatiezorg en zorg in Hotel Merlinde. Daarnaast biedt de stichting zorg thuis en dagbesteding in groepsverband voor cliënten die nog thuis wonen. Zorg op maat dus, omdat ieder mens uniek is.

Verdeeld over vier locaties en bij cliënten thuis zijn de 850 medewerkers van Stichting Elisabeth dagelijks bezig met zorg. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met andere zorgverleners en maatschappelijke organisaties in de regio.

Veranderingen

De laatste jaren is zorgverlening, parallel aan de verandering in de maatschappij, flexibeler en dynamischer geworden. Onze hoofdtaak is nu meer dan ooit het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, die aansluiten bij de vragen van onze cliënten. Wij verlenen vraaggerichte zorg en richten ons daarom op de wensen van de zorgvragers. In onze missie staat de relatie tussen mensen centraal.

Stichting Elisabeth is uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van alle aspecten van verpleging en verzorging. In en rondom onze woon- en zorgcentra ontwikkelen wij ambitieuze programma’s die daarvoor noodzakelijk zijn. Zodat eenieder zich thuis kan voelen en de zorg krijg die hij/zij behoeft of verlangt.

Jaarlijks meet de organisatie zelf de zorginhoudelijke indicatoren. Deze meetgegevens worden in de landelijke database bewerkt. Dit maakt dat vergelijking per indicator tussen verschillende zorginstellingen mogelijk is. Deze uitkomsten worden per locatie gepubliceerd op de website www.kiesbeter.nl Het jaarlijkse kwaliteitsverslag is onderdeel van de jaarverslaggeving van Stichting Elisabeth in de maatschappelijke verantwoording.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle