Zorg op maat

U heeft van het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg) een verblijfsindicatie gekregen, vertaald in een Zorgprofiel. Via onderstaande link vindt u een beschrijving per Zorgprofiel. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen. Zo kunt u in grote lijnen lezen wat de indicatie inhoudt die u gekregen heeft:

Zorgprofielen 2015

Stichting Elisabeth gebruikt deze richtlijnen om samen met u te kijken welke zorg er bij u past en hoe u deze graag ingevuld wilt zien. Dit wordt vastgelegd in uw zorgleefplan en regelmatig met u besproken en desgewenst aangepast.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Wat is de Vergoeding?

Aan uw indicatie is een vergoeding vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) gekoppeld. Stichting Elisabeth biedt u zorg die past binnen deze vergoeding. De eigen bijdrage die u hierover verschuldigd bent, wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Naast de eigen bijdrage zijn er tijdens uw verblijf nog andere kosten waar u mee te maken kunt krijgen. Indien u meer informatie wilt over de kosten van uw verblijf, verwijzen wij u naar de folder ‘Daar heeft u recht op’ .

Indien u meer zorg wilt ontvangen, kunt u dit te allen tijde aanvullen. De kosten hiervan worden dan bij u in rekening gebracht. Als er ook behandeling plaats vindt, kunt u geen gebruik meer maken van uw huisarts en apotheek. Deze worden dan door Stichting Elisabeth verzorgd. Sommige zorgverzekeringen vergoeden via uw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk extra kosten.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle