• Verwijzers

    Bij Stichting Elisabeth bieden we uitgebreide mogelijkheden om uw patiënt van dienst te zijn. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Informatie voor verwijzers

Hier vindt u, als verwijzer, de nodige informatie voor uw patiënten. Bij Stichting Elisabeth bieden we uitgebreide mogelijkheden om uw patiënt van dienst te zijn. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wilt u weten waar de locaties en onderdelen van Stichting Elisabeth zich bevinden? Kijk dan op de plattegrond.

Heeft u een consultvraag voor de specialist ouderengeneeskunde? Voor praktische informatie kunt u terecht op de pagina  specialist ouderengeneeskunde.

Voor de aanvraag van een consult kunt u dit formulier gebruiken.

Actuele wachtlijst

Op dit moment heeft Stichting Elisabeth een beperkt aantal plaatsen op korte termijn beschikbaar voor de volgende doelgroepen:

 

–      Psychogeriatrie:     Momenteel geen plaatsen beschikbaar

–      Somatiek:                Momenteel geen plaatsen beschikbaar

–      Revalidatie:             Meerdere plaatsen beschikbaar

–      Palliatief:                 1 plaats beschikbaar

–      Kortverblijf:            Meerdere plaatsen beschikbaar

–      Wijkverpleging:     Meerdere plaatsen beschikbaar

 

 

Het kan zijn dat er op de locaties van voorkeur momenteel geen plaats is. In overleg met het cliëntenservicebureau kan er bekeken worden of er  binnen de stichting plaatsings- mogelijkheden zijn ter overbrugging.

 

Uiteraard moeten uw cliënten dan wel de juiste zorgindicatie hebben. Plaatsing gaat altijd in overleg met het cliëntenservicebureau.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) 208 28 00

 

Welzijn

Vanuit zelfbeschikking nodigen wij onze cliënt uit te participeren binnen de maatschappij, afgestemd op de individuele behoefte om te komen tot een volwaardig welbevinden. Dit houdt in:

• Dat er respectvol met de cliënt omgegaan wordt.

• Dat het uitgangspunt de individuele wensen, gewoontes en tradities van de cliënt zijn, waarmee deze de regie over het eigen leven houdt.

• Dat er een goede balans is tussen wonen, welzijn (sociaal / maatschappelijk welbevinden) en zorg, zodat de cliënt deel blijft uitmaken van de maatschappij.

Lees verder

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle