• Dementieconsulent

    Binnen Stichting Elisabeth zijn dementieconsulenten werkzaam die begeleiding en ondersteuning bieden aan individuele thuiswonende mensen met (beginnende) dementie, hun familie en mantelzorgers.

Dementieconsulent

Binnen Stichting Elisabeth zijn dementieconsulenten werkzaam die begeleiding en ondersteuning bieden aan individuele thuiswonende mensen met (beginnende) dementie, hun familie en mantelzorgers. Dit met het doel om langer thuis wonen te bevorderen en de kwaliteit van leven te verhogen. Uiteraard kunnen ook hulpverleners, die betrokken zijn bij zorg voor een dementerende, bij de dementieconsulent terecht.

Meer patiënteninformatie over de dementieconsulent vindt u hier.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle