• Longreactivering

    Stichting Elisabeth heeft in samenwerking met Revant Revalidatiecentrum Breda en het Amphia ziekenhuis voor deze categorie patiënten een longreactiveringsprogramma ontwikkeld.

Longreactivering 

Stichting Elisabeth heeft in samenwerking met Revant Revalidatiecentrum Breda en het Amphia ziekenhuis voor deze categorie patiënten een longreactiveringsprogramma ontwikkeld. Indien de longarts verwacht dat door middel van een multidisciplinair reactiveringprogramma het mogelijk is de functionaliteit en de participatie te verbeteren naar het niveau van voor de exacerbatie, worden patiënten verwezen naar Stichting Elisabeth.

De behandeling is gericht op het reduceren van de nadelige effecten van de ziekte op het functioneren en daarmee op het verbeteren van de kwaliteit van leven en op de autonomie. Lichamelijke activiteiten gedoseerd leren inzetten gedurende de dag, met ruimte voor herstel, staan centraal in het reactiveringsprogramma.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle