• Multidisciplinair behandelteam

    Stichting Elisabeth: expert op het gebied van eerstelijns geriatrische zorg in Breda

Multidisciplinair behandelteam

Stichting Elisabeth biedt een laagdrempelig, multidisciplinair aanbod van zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het betreft een multidisciplinaire samenwerking om kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de wijk te ondersteunen, zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Met inzet op zelfredzaamheid.

Het betreft een samenwerking tussen:

  • huisartsen
  • specialist ouderengeneeskunde
  • verpleegkundig specialist
  • psycholoog
  • dementieconsulent
  • diverse paramedische disciplines
  • thuiszorg

Samenwerking tussen huisartsen en Stichting Elisabeth zorgt voor synergie tussen de laagdrempelige zorg van de huisarts in de eerste lijn en de geriatrische expertise van de professionals van Stichting Elisabeth.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Doel

Doel van de samenwerking is om de druk op de tweede lijn te verminderen en het in een vroeg stadium opvangen van gezondheidsproblemen in de eerste lijn. Hierdoor sluiten we aan bij de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit levert een belangrijke, positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere en chronische zieke. Door de samenwerking ontstaat er een goed toegankelijk, integraal eerstelijnszorgaanbod voor de kwetsbare ouderen en chronisch zieken thuis.

Uw patiënt kan behandeling zowel aan huis als op een van de locaties van Stichting Elisabeth ontvangen. Graag ontvangen wij van u een verwijzing. U kunt contact met ons hierover opnemen.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle