Palliatieve zorg

Elisabeth Zorg Thuis
Uw cliënt kan palliatieve zorg, zoals pijnbestrijding, thuis ontvangen van de medewerkers van EZT. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook is nachtzorg mogelijk om de mantelzorger te ontlasten.

Opname
Indien uw cliënt niet thuis kan of wil sterven is verblijf mogelijk op de afdeling kortdurend verblijf.

Wij bieden de palliatieve zorg vanuit een zeer professioneel multidisciplinair team. Dit team richt zich samen met de cliënt op het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven door middel van de juiste behandeling en begeleiding. Alle zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt. Voor religieuze, spirituele of psychische ondersteuning kan er een beroep gedaan worden op de verzorgenden, de geestelijk verzorger of een psycholoog.

Om de cliënt in aanmerking te laten komen voor palliatieve zorg is een positief advies nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Contact

Indien u meer informatie wenst over zorg en verblijf met behandeling of over het aanvragen van een indicatie, kunt u terecht bij het cliëntenservice bureau van Stichting Elisabeth:

(076) 527 61 00

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle