• Psychologie

    De psychologen van Stichting Elisabeth onderzoeken en behandelen bij problemen op het gebied van geestelijk functioneren, gedrag (zoals agressie), stemming, persoonlijkheid, angst of bij specifieke ziektebeelden zoals dementie of een beroerte (CVA).

Psychologie

De psychologen van Stichting Elisabeth onderzoeken en behandelen bij problemen op het gebied van geestelijk functioneren, gedrag (zoals agressie), stemming, persoonlijkheid, angst of bij specifieke ziektebeelden zoals dementie of een beroerte (CVA).

Het is mogelijk zowel patiënten te behandelen die onze dagbehandeling bezoeken, in één van onze woonvoorzieningen wonen als nog thuiswonend zijn. U of een specialist kunnen voor behandeling verwijzen.

De kosten voor psychologische hulp worden vergoed door de regeling AWBZ of de zorgverzekeraar. Als het gaat om eerstelijns psychologische zorg dan wordt hiervoor een eigen bijdrage aan de patiënt in rekening gebracht.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Patiëntinformatie over psychologische hulp

Hebt u wel eens een periode dat u gespannen bent, piekert of slecht slaapt? Of dat u twijfelt aan uw geheugen? De oorzaak hiervan kan divers zijn. Vaak lukt het om er op eigen kracht uit te komen, maar soms ook niet. Dan is het fijn om te weten dat Stichting Elisabeth psychologen in dienst heeft. Zij kunnen u helpen bij klachten als somberheid, eenzaamheid, angstgevoelens of familieproblemen. Hierbij bieden zij advies, begeleiding of een kortdurende behandeling. Als u behoefte heeft aan psychologische hulp kunt u dit aangeven bij uw specialist ouderengeneeskunde of uw contactverzorgende.

Ook als u thuis woont, kunt u ook de hulp inschakelen van de psychologen van Stichting Elisabeth. Psychologische hulp wordt vanuit het basispakket door de zorgverzekeraar gedurende acht behandelingen vergoed. Wel bent u hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. Afhankelijk van welke zorgverzekeraar u hebt en/of u aanvullend verzekerd bent bestaat de mogelijkheid tot meerdere behandelingen.

Meer patiëntinformatie over psychologische hulp vindt u hier.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle