• Specialist ouderengeneeskunde

    Vragen om diagnostiek, behandeladvies, c.q. medebehandeling, omgangadvies en prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen

Specialist ouderengeneeskunde 

Voor u, als huisarts, bestaat er een goede mogelijkheid om de specialisten ouderengeneeskunde van Stichting Elisabeth te consulteren. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie of in het verzorgingshuis. Vaak volstaat een telefonisch advies. In andere gevallen wordt er na verwijzing een consult gepland met de patiënt. Een huisbezoek behoort dan tot de mogelijkheden. Op indicatie verwijst de Specialist Ouderengeneeskunde naar de psycholoog voor (neuro)psychologisch onderzoek. Na consultatie volgt een terugkoppeling aan de huisarts. De Wlz vergoedt de consulten, tot een bepaald aantal per patiënt per jaar. Er is voor consultatie geen CIZ-indicatie nodig, voor medebehandeling wel.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

(076) – 527 61 00

 

Met welke vragen kunt u bij de specialist ouderengeneeskunde terecht?

Vragen om diagnostiek, behandeladvies, c.q. medebehandeling, omgangadvies en prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen:

• Probleemanalyse bij multimorbiditeit
• Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
• Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
• Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
• Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
• Late gevolgen van het CVA (waaronder ‘onzichtbare’ gevolgen)
• Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson)
• Palliatieve/terminale zorg
• Vallen en valgevolgen
• Advies over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
• Advies over zorg of opname
• Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
• Polyfarmacie

Meer informatie over het consulteren van een specialist ouderengeneeskunde vindt u hier.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle