Spoedzorg

Is er iets met uw patiënt gebeurd, waardoor deze plotseling niet meer alleen thuis kan blijven? Dan kunnen we snel een tijdelijke opname regelen op een van de locaties van Stichting Elisabeth. Deze opname duurt maximaal 14 dagen.

Voor spoedige opname is noodzakelijk:

– Uw naam en het telefoonnummer waarop u het komende uur bereikbaar bent;

– De naam en het telefoonnummer van de cliënt;

– Een medische overdracht voor de specialist ouderenzorg. Deze faxt u naar (076) 527 62 78 o.v.v. Spoedzorg;

– Medicatie voor de eerste 48 uur;

– Een eventueel aanwezig zorgdossier;

– Een ambulance of vervoer naar de locatie.

De medewerker van het cliëntenservicebureau regelt de verdere opname met u.

De noodzakelijke administratie, zoals de CIZ-indicatie, wordt ook door het cliëntenservicebureau geregeld.

Aanvragen spoedzorg

U kunt spoedzorg 24 uur per dag melden bij Stichting Elisabeth. Het cliëntenservicebureau is overdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

(076) 527 62 27

Buiten deze uren belt u naar nummer

(076) 527 61 00

De receptioniste verbindt u dan direct met de dienstdoende verpleegkundige.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle