Welzijn

Vanuit zelfbeschikking nodigen wij onze cliënt uit te participeren binnen de maatschappij, afgestemd op de individuele behoefte om te komen tot een volwaardig welbevinden. Dit houdt in:

• Dat er respectvol met de cliënt omgegaan wordt.

• Dat het uitgangspunt de individuele wensen, gewoontes en tradities van de cliënt zijn, waarmee deze de regie over het eigen leven houdt.

• Dat er een goede balans is tussen wonen, welzijn (sociaal / maatschappelijk welbevinden) en zorg, zodat de cliënt deel blijft uitmaken van de maatschappij.

Stichting Elisabeth organiseert een breed scala aan activiteiten voor haar cliënten.

Binnen Stichting Elisabeth is op elke locatie een team Activiteitenbegeleiding werkzaam. Zij organiseren activiteiten voor:

• Cliënten, die wonen of verblijven op de locatie

• Buurtbewoner van het aangesloten aanleuncomplex.

• Buurtbewoner uit de omliggende wijk of uit de regio Breda.

Er wordt geprobeerd een zo breed mogelijk aanbod in activiteiten te organiseren. Dit aanbod komt voort uit de vraag van cliënten en/of mantelzorgers. Elke locatie heeft zijn eigen cultuur, tradities en gebruiken. Om deze reden is er geen eenduidige werkwijze van de activiteitenbegeleiding, maar wordt er gewerkt op maat (op vraag) van de cliënten en binnen de mogelijkheden. Onze activiteitenbegeleiders realiseren eveneens individuele activiteiten met onze cliënten.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle