Wonen met zorg en behandeling

Indien de cliënt in een instelling verblijft met zorg en behandeling woont de cliënt samen met andere mensen die een intensieve zorgvraag hebben. Op de meeste locaties is dit is een kleinschalige woonvorm (zeven cliënten) waarbij de cliënt een eigen kamer met badkamer heeft, maar de huiskamer en keuken deelt.

De behandeling is erop gericht de zelfstandigheid van cliënten, waar mogelijk, te behouden en achteruitgang te voorkomen.

De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt bij de specialisten ouderengeneeskunde.

Zorg en verblijf met behandeling worden binnen Stichting Elisabeth geboden op de locaties Centrum, Westerwiek en De Donk. Op de genoemde locaties is zorg mogelijk in geval van lichamelijke, psychogeriatrische en gerontopsychiatrische beperkingen.

Ook een tijdelijke opname is mogelijk, bijvoorbeeld voor herstel na een ziekenhuisopname.

Om de cliënt in aanmerking te laten komen voor zorg en verblijf met behandeling is een positief advies nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Contact

Indien u meer informatie wenst over zorg en verblijf met behandeling of over het aanvragen van een indicatie, kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

(076) 527 61 00

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle