• Zorgpad voor de stervensfase

    Alle zorg is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zoveel mogelijk comfort te bieden.

Zorgpad voor de Stervensfase  

Het Zorgpad voor de Stervensfase (ZS) is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners in de laatste drie dagen voor overlijden te waarborgen. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één waar de multidisciplinaire zorg voor patiënten en naasten in de stervensfase door middel van zorgdoelen wordt beschreven. Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet wanneer het multidisciplinair behandelteam vaststelt dat de laatste levensdagen van de patiënt zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zoveel mogelijk comfort te bieden.

De volledige en eenduidige wijze van rapporteren maakt de zorg overzichtelijk: er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende problemen, zowel op lichamelijk, als op psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Tevens kunnen alle interventies op een heldere wijze worden weergegeven.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

(076) 527 61 00

Effecten Zorgpad voor de Stervensfase

Uit het onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat het werken met het ZS de kwaliteit van de palliatieve zorg door artsen en verpleegkundigen verbetert. Effecten zijn aanwezig als het gaat om: markering van het ingaan van de stervensfase, verbetering van informatievoorziening aan patiënt en naasten, verbetering van communicatie en documentatie en verbetering symptoomcontrole.

Het IKZ ondersteunt Stichting Elisabeth bij de implementatie van het Zorgpad Stervensfase.

Binnen Stichting Elisabeth wordt momenteel een start gemaakt met het Zorgpad voor de Stervensfase op de palliatieve unit, gevestigd op de locatie Leuvenaarstraat te Breda. Indien het project slaagt, zal het zorgpad stichtingbreed geïmplementeerd worden.

Meer informatie over dit project vindt u op www.zorgpadstervensfase.nl

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle