Voorstel Stichting Elisabeth opgenomen in VWS-programma ‘Waardigheid & Trots’

Het voorstel van Stichting Elisabeth om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, is door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld en gehonoreerd voor Ruimte voor verpleeghuizen. Stichting Elisabeth krijgt, net als de 150 andere zorgorganisaties wiens voorstel is geaccordeerd, van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp.

In februari van dit jaar heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan ‘Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is het geven van ruimte om te vernieuwen aan locaties van verpleeghuiszorg die ‘best practice’ willen worden. Begin mei heeft de Staatssecretaris, namens de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg, de zorgaanbieders opgeroepen daartoe voorstellen in te sturen. Ook Stichting Elisabeth heeft een voorstel ingestuurd met betrekking tot het optimaliseren van de ketenzorg voor kwetsbare ouderen bij spoedopname en uitstroom na ziekenhuisopname.

Dit voorstel is op 3 juli jl. besproken met o.a. leden van cliëntenraden, professionals, medewerkers van leden van de Taskforce en VWS. Op 21 juli jl. ontvingen wij bericht van het ministerie dat zij het voorstel van Elisabeth als sympathiek beoordelen en dat het bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen van de cliënt. Op advies van de leden van de cliëntenraden en professionals wordt het voorstel opgenomen in het programma Waardigheid & Trots.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle