Aanvragen van een indicatie
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvende intensieve zorg. Deze zorg wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het cliëntenservicebureau kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie. Zodra uw indicatie bekend is nemen wij contact op voor een intakegesprek over uw wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Financiering en vergoeding
Deze pagina is onder constructie.

Aanvullende kosten
Deze pagina is onder constructie.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle