Dagbesteding

De dagbesteding is een voorziening voor thuiswonende ouderen voor wie de dagelijkse dingen niet allemaal meer zo vanzelfsprekend gaan. Dat kan komen door:

  • eenzaamheid en somberheid
  • lichamelijke beperkingen
  • geheugenproblemen
  • overbelasting van de mantelzorger

De dagbesteding is een onderdeel van het ontmoetingsplein. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden waaraan u kunt deelnemen. Maar ook zijn er diverse andere verenigingen en diensten waar men gebruik van kan maken. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Daarom wordt er uitgegaan van uw eigen wensen en mogelijkheden.

De vijf locaties van Stichting Elisabeth waar dagbesteding wordt aangeboden zijn:)

  • Vuchterhage (wijk Hoge Vucht)
  • Centrum (wijk Centrum)
  • De Donk ( dorp Ulvenhout)
  • Westerwiek (wijk Tuinzigt/Westerpark)

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig, die gesteld wordt door de gemeente (WMO-beschikking).

Contact

Voor meer informatie over onze dagbesteding kunt u terecht bij het cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth:

 

 

Hoe vraag ik een WMO-beschikking dagbesteding aan?

U kunt zich digitaal aanmelden via het WMO-loket van de gemeente Breda: http://www.breda.nl/product/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo.

Wanneer u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met de dagbestedingsmakelaar van Stichting Elisabeth, mevrouw Aaltje Hollaar. Mevrouw Hollaar is telefonisch bereikbaar via 06 – 28 55 82 88 of per mail: a.hollaar@elisabethbreda.nl.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle