Wonen met een zorgindicatie

Als u zorg nodig heeft, en u kunt of wilt niet meer zelfstandig wonen, dan kan wonen in één van onze zorglocaties een optie zijn. U krijgt dan de zorg, dagbesteding en begeleiding die u nodig heeft in een veilige woonomgeving op een van onze woonafdelingen. De zorglocaties van Elisabeth bieden somatische zorg, psychogeriatrische zorg (dementie) en gerontopsychiatrische zorg (GP/GGZ).

  • Somatische zorg: dit is zorg bij lichamelijke problemen.
  • Psychogeriatrische zorg: dit is zorg voor ouderen met psychische of sociale problemen. Veel ouderen hebben geheugenstoornissen. Soms zijn er ook problemen met het gedrag. Bijvoorbeeld onrust of agressie.
  • Gerontopsychiatrische zorg: dit is zorg voor ouderen met chronische psychiatrische klachten, soms gecombineerd met lichamelijke aandoeningen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Elisabeth Zorg Thuis, dan kunt u terecht bij het cliëntenservice bureau van Stichting Elisabeth. Zij kunnen u ook informatie geven over het aanvragen van een indicatie voor zorg in de thuissituatie.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle