Het cliëntenservicebureau

Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft Stichting Elisabeth één loket waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg en ondersteuning: het cliëntenservicebureau. Als u op zoek bent naar passende zorgt voor uzelf of een familielid, helpt het cliëntenservicebureau u verder.
Bij het cliëntenservicebureau kunt u met al uw vragen terecht. Het cliëntenservicebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via 076-2082200, of stuur een email naar csb@elisabethbreda.nl.

Financiering en vergoeding

Uw zorg kan worden betaald vanuit de Wlz, de gemeente of de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw verwijzing en/of  indicatie en het soort zorg dat u ontvangt. We hebben de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt zorg als u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft. Deze zorg kunt u ontvangen op een van de zorglocaties van Elisabeth, maar ook bij u thuis. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Heeft u een indicatie nodig?
U heeft voor Wlz-zorg een indicatie nodig. Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op Wlz-zorg. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

U of uw naasten kunnen zelf een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt ook contact opnemen met het cliëntenservicebureau Elisabeth voor meer informatie.

Wat betaalt u?
Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Wmo

Als uw hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen, kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente kijkt samen met u wat daarvoor nodig is. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt bijvoorbeeld dagbesteding, logeren op basis van respijtzorg, ondersteuning voor mantelzorgers en huishoudelijke hulp betaald.

Heeft u een indicatie nodig?
De gemeente bekijkt samen met u, uw persoonlijke situatie. Wat kan u zelf en waar kan uw omgeving u helpen en ondersteunen. Voor informatie en contact over hoe u de zorg kan organiseren, raadpleeg de website van Zorg voor Elkaar: www.zorgvoorelkaarbreda.nl. Als u meer ondersteuning of hulp nodig heeft kan u dit bij Wmo-loket van de Gemeente Breda aanvragen: www.breda.nl/product/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo.

Wat betaalt u?
De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening (uitzonderingen zijn rolstoelen). Het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wmo. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage bij een Wmo-voorziening is nooit hoger dan de kostprijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Elisabeth Zorg Thuis, dan kunt u terecht bij het cliëntenservice bureau van Stichting Elisabeth. Zij kunnen u ook informatie geven over het aanvragen van een indicatie voor zorg in de thuissituatie.

Zorgverzekeringswet

Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt de meest gebruikte medische zorg, behandeling, revalidatie en medische hulpmiddelen. Zowel de wijkverpleging bij u thuis valt onder de basisverzekering, als een kortdurende opname in een verpleeghuis. Elisabeth heeft contracten bij bijna alle zorgverzekeraars.

Heeft u een indicatie nodig?
De indicatie voor verpleging en persoonlijke verzorging bij u thuis wordt gesteld door de wijkverpleging. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om deze indicatie te stellen.
De indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld door het ziekenhuis.
Vanaf 1 januari 2017 kan uw huisarts of behandelend specialist u een verwijzing geven voor tijdelijk eerstelijnsverblijf zorg.

Wat betaalt u?
Verpleging en persoonlijke verzorging thuis zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage
De geriatrische revalidatiezorg of tijdelijk eerstelijnsverblijf zorg die u ontvangt op een van onze zorglocaties zit in het basispakket van uw zorgverzekering.U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage, u heeft wel een verplicht eigen risico van €385,- per jaar voor zorg uit de basisverzekering.

Particulier

Ook zonder indicatie kunt u bij ons hulp en zorg afnemen. U betaalt dan zelf deze kosten van particuliere diensten die niet vergoed worden. U vindt hier de tarievenlijst van de particuliere diensten die Elisabeth biedt op haar zorglocaties.

Naast de particuliere diensten die Elisabeth zelf levert, hebben we ook een samenwerking met de Senioren-assistent. Meer informatie daarover vind je in deze folder of op hun website.

 

 

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle